تاندون-بافت همبند سفت منظم

نمای میکروسکوپی تاندون نمای میکروسکوپی تاندون – مقطع طولی – تاندون‌ها بافت همبند سفت منظمی هستند که نیروی عضلات را به استخوانها یا اندامهای دیگر منتقل می‌کنند. عمده این بافت از تارهای کلاژن ساخته شده و تعداد سلول‌های آن در … Continue reading

بافت همبند سست

بافت همبند سست (آرئولار) نمای میکروسکوپی بافت همبند سست – تارهای در هم که جهت مشخصِ یگانه‌ای ندارند به همراه سلول‌های بافت پیوندی در ماده زمینه قرار گرفته‌اند. تفاوت این بافت با بافت همبند سفت در مقدار و ترکیب ماده زمینه … Continue reading

لغتنامۀ بافت پوششی

بافت شناسی نظری > بافت پوششی > لغتنامۀ بافت پوششی لغتنامۀ بافت پوششی اپیدرم epidermis عروس دریایی Jellyfish اپیتلیوئید epithelioid  غده‌­ای (بافت پوششی) glandular اتصالِ تنگ tight junction/ zonula occludens قاعده base اتصالِ داربست anchoring junction کپسول بومَن Bowman’s capsule … Continue reading

لغتنامۀ بافت عضلانی

بافت شناسی نظری > بافت عضلانی > لغتنامه بافت عضلانی اپی‌میزیوم epimysium سارکولم sarcolemma آ.ت.پ. ATP سارکومر sarcomere اتصال داربستی anchoring junction سلول‌ اقماری satellite cell اتصال داربستی چسبنده adhering junctions سلول‌ بنیادین stem cell اتصال روزن gap junction سر … Continue reading

تار یا سلول؟

بافت شناسی نطری > بافت عصبی > تارعصبی یا سلول عصبی؟ تار عصبی یا سلول عصبی؟ بعضی وقتها برخی نویسندگان کلمۀ تارعصبی یا رشتۀ عصبی را به معنیِ کلِّ سلول عصبی یعنی نورن به کار می‌برند. البته در بسیاری موارد … Continue reading

گلژی و کاخال

بافت شناسی نظری > بافت عصبی > گلژی و کاخال لغتنامۀ این لوح گلژی و کاخال کامیللو گلژی و رامون کاخال دو نامی هستند که هر کس وارد دنیای عصب شناسی شود بارها و بارها آنها را خواهد شنید. داستان … Continue reading

لغتنامه برای لوح گلژی و کاخال

  اسپیروژیر- جلبک Spirogyra کولیکر Albert von Kölliker اشلایدن Matthias Jakob Schleiden گالوانی Luigi Aloisio Galvani آغازیان Protists گالیله Galileo Galilei انیمالکول Animalcule گانگلیون گلوبول ganglion–globule پورکنژ- سلول Purkinje cell گلژی – رنگامیزی Golgi method / staining پورکینیا – یان … Continue reading

لغتنامه بافت عصبی

بافت شناسی نظری > بافت عصبی > لغتنامۀ بافت عصبی asymmetric synapse سیناپس نامتقارن epineurium اپی­نوریوم dorsal root شاخ خلفی (نخاع) tight junction اتصالِ تنگ ventral root شاخ قدامی (نخاع) messenger RNA آر.اِن.آ. ی پیامبر rough endoplasmic reticulum شبکۀ آندوپلاسمیک … Continue reading

کرم باوقار

سِینورابدیتیس اِلِگانس این جانور یک کرم حلقوی است که از زمانی که مورد شناسایی قرار گرفت تا کنون که بیش از یکصد سال از آن می‌گذرد، مورد علاقۀ بسیارِ محققان بوده است. همۀ سلول‌های این کرم 1 میلی متری، 959 … Continue reading

بازتاب زانو – شکل 1

شکل1-  بازتاب زانو؛ کشش تارهای عضلانی به عنوان محرک، یک مدار سادۀ نورونی را به کار می‌اندازد که نتیجۀ آن یک پاسخ حرکتی است. 1) ضربه به تاندونِ زیر کشکک زانو موجب کشیدگی تاندونِ عضلۀ چهارسر می‌شود و آن کشش … Continue reading

بازتاب زانو

 بافت شناسی نظری > بافت عصبی > بازتاب زانو بازتاب زانو، آسان برای فهم عملکرد دستگاه عصبی بازتاب زانو یکی از معاینات فیزیکی است که پزشکان می‌توانند به وسیلۀ آن به برخی از اختلالات احتمالی عصبی بیماران پی ببرند. اما … Continue reading

مخچه و لایه های آن

 بافت شناسی نظری > بافت عصبی > تصویر میکروسکوپی مخچه     شکل13- مخچه و لایه­ های آن؛ مخچه در زیر میکروسکوپ منظره ای کاملاً مشخص دارد. سلول­های درشتِ پورکنژ بر روی یک لایه سلول­های با هسته­های گرد نسبتاً پررنگ … Continue reading

سیناپس

  سیناپس: انتقال پیام میان دو نورون بسیار شبیه به انتقال پیام از یک نورون به یک تار عضلانی است. در این شکل طرح شماتیکِ سیناپس نورون – عضله دیده می­شود. در حالت استراحت و قبل از وصول پتانسیل عمل … Continue reading

بافت شناسی نظری > بافت عصبی لغتنامۀ این لوح در این صفحه می­ یابید: نورون شکل نورون و زوائد آن سیناپس نوروترانسمیتر­ها نوروگلیا اجزاء بافت شناختی مغز و نخاع سلول­های آپاندیمی اعصاب محیطی عقدۀ عصبی عصب میلینه و نامیلینه بافت … Continue reading

خدمات آموزشی و پژوهشی

    تماس: farzadlabs@gmail.com   … Continue reading

کارکرد بافت پیوندی

 بافت شناسی نظری > بافت پیوندی > کارکرد بافت پیوندی هنگامی که انواع بافتهای پیوندی را مطالعه کردیم به ضرورت، اجمالی از وظایف این بافت را ذکر کردیم در اینجا بار دیگر با تفصیلی بیشتر به کارکردهای این بافت اشاره می­کنیم. در بخش­های … Continue reading

انواع بافت پیوندی

 بافت شناسی نظری > بافت پیوندی > انواع بافت پیوندی بافت پیوندی بالغ – معمولی سست – آرئولار– سفت نامنظم – منظم – ارتجاعی – چربی –استخوان – غضروف – بافت همبند شبکه­ای – خون – بافت لنفاوی –بافت خونساز  بافت پیوندی جنینی – بافت همبند مزانشیمی مقدمه بهترین معیار برای تقسیم بندی انواع مختلف بافت پیوندی کارکرد آن است. پیچیدگی بدن انسان و به تبع … Continue reading