فضای دیسه

شکل ۴ – در تصویر فوق یک سینوزوئید به طور عرضی برش خورده است و در آن دو گلبول قرمز دیده می‌شود. در حاشیۀ آن هستۀ نازک یک سلول اندوتلیال دیده می‌شود (سرتیر سیاه). برخی از اساتید (مانند استاد کینگ) علاقه دارند … Continue reading

لوبول کبدی، لوبول پورتال، آسینوس کبدی

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > غدد گوارشی > کبد > واحدهای کبدی شکل ۷- تعدد و تنوع فعالیتهای کبد دانشمندان را در تعیین کوچکترین واحد کبدی دچار مشکل کرده است. اگر تنها به فعالیت کبد به عنوان یک غدۀ برونریز توجه داشته باشیم، کوچکترین واحد … Continue reading

آناتومی و فیزیولوژی کبد در یک نگاه

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > غدد گوارشی > کبد > کبد در یک نگاه آنچه از آناتومی و فیزیولوژی کبد برای فهم بافت شناسی آن لازم است در این صفحه خلاصه شده است. وقتی این نوشته را بخوانید خواهید دانست که خلاصه کردن کارکرد کبد … Continue reading

کبد زیر میکروسکوپ – سلولهای کبد

شکل ۵ – در سمت راست تصویر فوق، قسمتی از  یک ورید مرکزی دیده می‌شود و طناب‌های کبدی و سینوزوئیدها عمود بر دیوارۀ آن موازی با هم امتداد دارند. سلول‌های کبدی یا هپاتوسیت‌ها بیشتر فضای تصویر را پر کرده‌اند که … Continue reading

بافت کبد زیر میکروسکوپ – لوبول کبدی

شکل ۲- لوبول کبدی در انسان و جوندگان، حدود مشخص قابل تمایزی ندارد و تنها مرزهای فرضی آن را می‌توان تصور کرد. یک لوبول ایده‌آل شش وجه دارد که در مرکز آن ورید مرکزی قرار دارد و در شش یالِ آن … Continue reading

بافت کبد زیر میکروسکوپ – منطقۀ پورتال

کبد – منطقۀ پورتال شکل ۱- در تصویر فوق فضای پورتال دیده می شود. در پایین انشعابی از ورید باب (سرتیر آبی) و در بالا انشعابی از شریان کبدی دیده می‌شود (سرتیر قرمز). در بین این دو ساختار عروقی، حداقل دو … Continue reading

نمای میکروسکوپی لثه

لثه – بافت پوششی مطبّق سنگفرشی خشک (کراتیندار) لثه – سطحی از لثه که با حفره دهانی در تماس است پوشیده شده از بافت سنگفرشی مطبق است. در شکل بالا طبقات متعدد سلول‌های پوششی دیده می‍شود که روی بافت پیوندی … Continue reading

چربی سفید

چربی سفید (در پوست صورت) تصویر میکروسکوپی برای بافت چربی سفید – در تصویر فوق دستِ کم سه نوع بافت مختلف قابل مشاهده است. در گوشه سمت چپ یک بافت غددی بزاقی دیده می‌شود و در قسمت راست تصویر بافت … Continue reading

تاندون-بافت همبند سفت منظم

نمای میکروسکوپی تاندون نمای میکروسکوپی تاندون – مقطع طولی – تاندون‌ها بافت همبند سفت منظمی هستند که نیروی عضلات را به استخوانها یا اندامهای دیگر منتقل می‌کنند. عمده این بافت از تارهای کلاژن ساخته شده و تعداد سلول‌های آن در … Continue reading

بافت همبند سست

بافت همبند سست (آرئولار) نمای میکروسکوپی بافت همبند سست – تارهای در هم که جهت مشخصِ یگانه‌ای ندارند به همراه سلول‌های بافت پیوندی در ماده زمینه قرار گرفته‌اند. تفاوت این بافت با بافت همبند سفت در مقدار و ترکیب ماده زمینه … Continue reading

لغتنامۀ بافت پوششی

بافت شناسی نظری > بافت پوششی > لغتنامۀ بافت پوششی لغتنامۀ بافت پوششی اپیدرم epidermis عروس دریایی Jellyfish اپیتلیوئید epithelioid  غده‌­ای (بافت پوششی) glandular اتصالِ تنگ tight junction/ zonula occludens قاعده base اتصالِ داربست anchoring junction کپسول بومَن Bowman’s capsule … Continue reading

لغتنامۀ بافت عضلانی

بافت شناسی نظری > بافت عضلانی > لغتنامه بافت عضلانی اپی‌میزیوم epimysium سارکولم sarcolemma آ.ت.پ. ATP سارکومر sarcomere اتصال داربستی anchoring junction سلول‌ اقماری satellite cell اتصال داربستی چسبنده adhering junctions سلول‌ بنیادین stem cell اتصال روزن gap junction سر … Continue reading

تار یا سلول؟

بافت شناسی نطری > بافت عصبی > تارعصبی یا سلول عصبی؟ تار عصبی یا سلول عصبی؟ بعضی وقتها برخی نویسندگان کلمۀ تارعصبی یا رشتۀ عصبی را به معنیِ کلِّ سلول عصبی یعنی نورن به کار می‌برند. البته در بسیاری موارد … Continue reading

گلژی و کاخال

بافت شناسی نظری > بافت عصبی > گلژی و کاخال لغتنامۀ این لوح گلژی و کاخال کامیللو گلژی و رامون کاخال دو نامی هستند که هر کس وارد دنیای عصب شناسی شود بارها و بارها آنها را خواهد شنید. داستان … Continue reading

لغتنامه برای لوح گلژی و کاخال

  اسپیروژیر- جلبک Spirogyra کولیکر Albert von Kölliker اشلایدن Matthias Jakob Schleiden گالوانی Luigi Aloisio Galvani آغازیان Protists گالیله Galileo Galilei انیمالکول Animalcule گانگلیون گلوبول ganglion–globule پورکنژ- سلول Purkinje cell گلژی – رنگامیزی Golgi method / staining پورکینیا – یان … Continue reading

لغتنامه بافت عصبی

بافت شناسی نظری > بافت عصبی > لغتنامۀ بافت عصبی asymmetric synapse سیناپس نامتقارن epineurium اپی­نوریوم dorsal root شاخ خلفی (نخاع) tight junction اتصالِ تنگ ventral root شاخ قدامی (نخاع) messenger RNA آر.اِن.آ. ی پیامبر rough endoplasmic reticulum شبکۀ آندوپلاسمیک … Continue reading

کرم باوقار

سِینورابدیتیس اِلِگانس این جانور یک کرم حلقوی است که از زمانی که مورد شناسایی قرار گرفت تا کنون که بیش از یکصد سال از آن می‌گذرد، مورد علاقۀ بسیارِ محققان بوده است. همۀ سلول‌های این کرم ۱ میلی متری، ۹۵۹ … Continue reading