نمای میکروسکوپی ایلئوم

مقطع عرضی ایلئوم – همۀ لایه های ایلئوم در شکل بالا دیده میشود. اپیتلیوم ایلئوم پرزهای بسیار کوتاه و نازک و پراکنده دارد و شکاف های روده ای (کرپپت) در آن به فراوانی دیده میشود. بلافاصله در زیر بافت پوششی، … Continue reading

تارهای عضلۀ خارجی لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام عضلۀ خارجی لایه‌‌‌های حلقوی و طولی عضلۀ خارجی در دیوارۀ لولۀ گوارش – لایۀ عضلۀ خارجی دیوارۀ لولۀ گوارش تقریبا در تمام مسیر خود دارای دو لایه … Continue reading

نمای میکروسکوپی دوازدهه

  مقطع عرضی دوازدهه – در تصویر سمت چپ، مقطعی عرضی از دوازدهه دیده میشود. لایه های چهارگانه مخاطه، زیرمخاطه، عضلۀ خارجی و سروزا در آن دیده میشود.به حجم زیاد غدد برونر که به طور متراکم قسمت بزرگی از زیرمخاطه … Continue reading

نمای میکروسکوپی معده

مقطع عرضی دیوارۀ معده – در سمت راست تصویر فوق، مقطع دیوارۀ معده و لایه های آن دیده میشود. مطابق با قوارۀ عمومی دیوارۀ لولۀ گوارش، از بالا به پایین اپیتلیوم، عضلۀ مخاطه، زیرمخاطه، و سه لایۀ عضلۀ خارجی دیده … Continue reading

طرح – پرز روده ای

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام پرز طرحی از پرز روده ای؛ پرزهای روده ای موجب افزایش فوق العادۀ سطح جذب در روده میشوند. بافت شناسان برامدگیهای انگشتی شکلی که در روده وجود … Continue reading

کلیات و ساختار لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش لغتنامۀ این لوح در این صفحه میابید: مراحل گوارش بلع هضم ترشح جذب ایمنی و محافظت مخاطه پلیسه حلقوی پرز پرزک گلیکوکالیکس لامیناپروپریا عضله مخاطه زیرمخاطه عضله خارجی شبکه … Continue reading

نمای میکروسکوپی بافتهای پوششی

‌بافت شناسی نظری > بافت پوششی> نمای میکروسکوپی بافت پوششی کلیه نمایشگاه مناسبی برای دیدن انواع بافت پوششی است. دیوارۀ خارجی گلومرول از بافت سنگفرشی ساده تشکیل شده است. مویرگ‌های داخل کلافه مویرگی نیز ازآندوتلیوم پوشیده شده که از نوع بافت سنگفرشی ساده است. نمای … Continue reading

مقطع طولی و عرضی عصب (رنگامیزی لوکسول آبی)

 بافت شناسی نظری > بافت عصبی > مقطع طولی و عرضی عصب (لوکسول)  شکل 9-  مقطع عرضی از یک عصب متوسط؛ در این رنگامیزی اختصاصی برای آکسونها تشخیص آکسون­های میلینه با تمایز قابل توجهی آسان­تر شده است. در این نوع رنگامیزی از فلز مس … Continue reading

مقطع طولی و عرضی عصب (رنگامیزی هماتوکسیلین ائوزین)

  بافت شناسی نظری > بافت عصبی > مقطع طولی و عرضی عصب (هما.ئو.) شکل 6- مقطع طولی از یک عصب محیطی در بزرگنمایی متوسط. آکسون در زیر میکروسکوپِ نوری به سختی دیده می­شود. آنچه قابل تشخیص است آکسون­های میلینه هستند که حدودِ آن را … Continue reading

جزئیات میکروسکوپی نخاع

  بافت شناسی نظری > بافت عصبی > نخاع شکل 4- نخاع؛ شمارۀ 1؛ یک نورونِ حرکتی بزرگ در شاخ قدامی نخاع. استطالۀ بزرگی از حیاط هسته به سمت مرکز نخاع کشیده شده. دور حیاط هسته منطقۀ سفیدی دیده می­شود که نتیجۀ “دستکاری” یا آرتیفکت … Continue reading

فضای دیسه

شکل 4 – در تصویر فوق یک سینوزوئید به طور عرضی برش خورده است و در آن دو گلبول قرمز دیده می‌شود. در حاشیۀ آن هستۀ نازک یک سلول اندوتلیال دیده می‌شود (سرتیر سیاه). برخی از اساتید (مانند استاد کینگ) علاقه دارند … Continue reading

لوبول کبدی، لوبول پورتال، آسینوس کبدی

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > غدد گوارشی > کبد > واحدهای کبدی شکل 7- تعدد و تنوع فعالیتهای کبد دانشمندان را در تعیین کوچکترین واحد کبدی دچار مشکل کرده است. اگر تنها به فعالیت کبد به عنوان یک غدۀ برونریز توجه داشته باشیم، کوچکترین واحد … Continue reading

آناتومی و فیزیولوژی کبد در یک نگاه

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > غدد گوارشی > کبد > کبد در یک نگاه آنچه از آناتومی و فیزیولوژی کبد برای فهم بافت شناسی آن لازم است در این صفحه خلاصه شده است. وقتی این نوشته را بخوانید خواهید دانست که خلاصه کردن کارکرد کبد … Continue reading

کبد زیر میکروسکوپ – سلولهای کبد

شکل 5 – در سمت راست تصویر فوق، قسمتی از  یک ورید مرکزی دیده می‌شود و طناب‌های کبدی و سینوزوئیدها عمود بر دیوارۀ آن موازی با هم امتداد دارند. سلول‌های کبدی یا هپاتوسیت‌ها بیشتر فضای تصویر را پر کرده‌اند که … Continue reading

بافت کبد زیر میکروسکوپ – لوبول کبدی

شکل 2- لوبول کبدی در انسان و جوندگان، حدود مشخص قابل تمایزی ندارد و تنها مرزهای فرضی آن را می‌توان تصور کرد. یک لوبول ایده‌آل شش وجه دارد که در مرکز آن ورید مرکزی قرار دارد و در شش یالِ آن … Continue reading

بافت کبد زیر میکروسکوپ – منطقۀ پورتال

کبد – منطقۀ پورتال شکل 1- در تصویر فوق فضای پورتال دیده می شود. در پایین انشعابی از ورید باب (سرتیر آبی) و در بالا انشعابی از شریان کبدی دیده می‌شود (سرتیر قرمز). در بین این دو ساختار عروقی، حداقل دو … Continue reading

نمای میکروسکوپی لثه

  لثه – بافت پوششی مطبّق سنگفرشی خشک (کراتیندار) لثه – سطحی از لثه که با حفره دهانی در تماس است پوشیده شده از بافت سنگفرشی مطبق است. در شکل بالا طبقات متعدد سلول‌های پوششی دیده می‍شود که روی بافت … Continue reading

چربی سفید

چربی سفید (در پوست صورت) تصویر میکروسکوپی برای بافت چربی سفید – در تصویر فوق دستِ کم سه نوع بافت مختلف قابل مشاهده است. در گوشه سمت چپ یک بافت غددی بزاقی دیده می‌شود و در قسمت راست تصویر بافت … Continue reading