تارهای عضلۀ خارجی لولۀ گوارش

بافت شناسی نظری > دستگاه گوارش > کلیات و ساختار لولۀ گوارش > دیاگرام عضلۀ خارجی

لایه‌‌‌های حلقوی و طولی عضلۀ خارجی در دیوارۀ لولۀ گوارش –ext.muscle لایۀ عضلۀ خارجی دیوارۀ لولۀ گوارش تقریبا در تمام مسیر خود دارای دو لایه است. لایۀ درونی به لایۀ حلقوی و لایۀ بیرونی به لایۀ طولی موسوم است. هنگامی که مقطعی عرضی از دیوارۀ لولۀ گوارش تهیه میشود، درازای تارهای عضلانی لایۀ حلقوی به صورت دایره هایی دیده میشوند که فضای داخلیِ لولۀ گوارش را احاطه کرده اند. هستۀ سلولها نیز به صورت دوکهای کشیده دیده میشوند. اما هستۀ سلولهای تارهای لایۀ طولی مدور دیده میشوند به نحوی که گویا راستای تارهای عضلانی عمود بر سطح برش قرار گرفته اند.

اما تارهای عضلانی این دو لایۀ عضلانی در واقع نه حلقوی هستند و نه طولی بلکه هردو مارپیچ هستند. اما تار‌‌های عضلانیِ لایۀ حلقوی دارای پیچ‌‌های تند و تار‌‌های لایۀ طولی دارای پیچ‌‌های ملایم هستند. فرض کنید تار‌‌های لایۀ حلقوی در هر میلی‌متر چندین دور، به گردِ روده بچرخند و اما تار‌‌های لایۀ طولی در هر یک متر فقط یک دور بچرخند. در این صورت در ظاهر به ترتیب حلقوی و طولی دیده می‌شوند.

در تصویر روبرو سعی شده تا با نشان دادن یک تسمه از لایۀ حلقوی (به رنگ قرمز) و یک تسمه از لایۀ طولی (به رنگ آبی)  چگونگی استقرار این لایه ها در دیوارۀ روده نشان داده شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *