نمای میکروسکوپی دوازدهه

 

duodenum

مقطع عرضی دوازدهه – در تصویر سمت چپ، مقطعی عرضی از دوازدهه دیده میشود. لایه های چهارگانه مخاطه، زیرمخاطه، عضلۀ خارجی و سروزا در آن دیده میشود.به حجم زیاد غدد برونر که به طور متراکم قسمت بزرگی از زیرمخاطه را اشغال کرده اند توجه کنید. سه قاب از عکس سمت چپ جدا شده و به اندازۀ بزرگتر نمایش داده شده است. در بالا قسمتی از اپیتلیوم، لایۀ عضلۀ مخاطه و قسمتی از غدۀ برونر دیده میشود. در سمت راست، از بالا به پایین، قسمتی از زیرمخاطه، تارهای حلقوی لایۀ عضلۀ خارجی، تارهای طولی لایۀ عضلۀ خارجی و در پایینترین قسمت، سروزا دیده میشود. بین لایۀ حلقوی و لایۀ طولی از عضلۀ خارجی؛ تعدادی نورون از شبکۀ اوئرباخ دیده میشود. در قاب پایینی، بافت همبند میان دو لایه عضلۀ خارجی و قسمتی از شبکۀ اوئرباخ دیده میشود.

شکل غدد برونر را با شکل اپیتلیوم نزدیک به سطح در معده مقایسه کنید. این دو از لحاظ شکل ظاهری میکروسکوپی شباهت فراوانی دارند. از لحاظ عمل نیز با توجه به ترشحات موکوسی شباهت نزدیک دارند. فقط محل آنها متفاوت است؛ یکی در مخاطه و دیگری در زیر مخاطه استقرار یافته است.

duodenum-high-bruner

غدد برونر – گاهی غدد برونر از زیرمخاطه تجاوز میکند و در لامیناپروپریا نیز دیده میشود. در عکس بالا این پدیده دیده میشود. در میانۀ تصویر عضلۀ مخاطه دیده میشود که به صورت عرضی مخاطه و زیر مخاطه را از هم جدا کرده است. در پایین غدد برونر در زیر مخاطه دیده میشود. در بالای عضلۀ مخاطه چند ساختار لوله ای دیده میشود که همان غدد برونر هستند که در لامیناپروپریا جایگیر شده اند. در بالاترین قسمت تصویر، غدد روده ای (لیبرکون دیده میشوند.)


Comments

نمای میکروسکوپی دوازدهه — ۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *