مقطع طولی و عرضی عصب (رنگامیزی لوکسول آبی)

 بافت شناسی نظری > بافت عصبی > مقطع طولی و عرضی عصب (لوکسول)

nervous-fig9-large

 شکل ۹-  مقطع عرضی از یک عصب متوسط؛ در این رنگامیزی اختصاصی برای آکسونها تشخیص آکسون­های میلینه با تمایز قابل توجهی آسان­تر شده است. در این نوع رنگامیزی از فلز مس استفاده شده. عصب میل زیادی به ترکیبات فلزات، بخصوص فلزات سنگین دارد. بهترین رنگ­هایی که برای دستگاه عصبی استفاده می ­کنند ترکیباتِ مس، طلا، نقره و اسمیوم است. به دلیل تموجی که این عصب داشته؛ در سمت راست مقاطعِ اریب و تا حدی طولی از آکسونها و در سمت چپ مقاطع عرضی از آکسون­ها نمایانده شده ­اند. در دور کل عصب اپی­نوریوم قابل مشاهده است اما اندونوریوم به دشواری دیده می­شود بنابراین آکسون­های نوع ج، همچنان غیرقابل تشخیص هستند. هر دایرۀ آبی رنگ، که مثل یک دونات است غلافِ میلینِ یک آکسون است و یک آکسون را احاطه کرده. برای دیدن عکس بزرگتر روی آن کلیک کنید.

بزرگنمایی اصلی: ۱۰۰ برابر؛ رنگامیزی لوکسول آبی تند – عصب موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (ماس) – تهیه شده در کارگاه فرزاد – ۱۳۸۹

 

nervous-fig10

 شکل ۱۰) مقطع طولی آکسون؛ درست در وسط این عکس که جزئی از عکس شکل ۹ است، یک گره رانویه دیده می­شود. بزرگنمایی اصلی: ۱۰۰ برابر؛ رنگامیزی لوکسول آبی تند – عصب موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (ماس) – تهیه شده در کارگاه فرزاد – ۱۳۸۹

 

nervous-fig11

شکل ۱۱) مقاطع عرضی آکسون­ها؛ قسمتی از عصب نشان داده شده در شکل ۹٫ قانون عمومی این است که اگر آکسونی قطورتر باشد سرعت حرکت پیام در آن بیشتر است. برای دیدن عکس بزرگتر روی آن کلیک کنید. بزرگنمایی اصلی: ۱۰۰ برابر؛ رنگامیزی لوکسول آبی تند – عصب موش آزمایشگاهی سفید بزرگ (ماس) – تهیه شده در کارگاه فرزاد – ۱۳۸۹


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *