۶۱۹۶۵۰-۶

تیغۀ میکروسکوپی کلیه جونده – مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کلیه”

Slide Code: 619650-6

این تیغه از کلیۀ جونده اگر چه شامل مدولا و کورتکس کلیه است اما آرتفکت دارد. به توضیحات مراجعه کنید.

Slide Code: 619650-6

کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – کورتکس در این کلیه دچار آرتفکت شده است. هنگام برداشت برش از سطح آبِ گرم، احتمالا به سبب گرمی بیش از حد آب، گلومرولها از پارانشیم اطراف جدا شده و از کپسول بومن بیرون افتاده اند. گلومرولهای جدا افتاده (پیکان قرمز)، محل اصلی خود (پیکان سفید) را ترک کرده و روی قسمت دیگری از بافت افتاده اند. با این وجود برخی از آنها در محل خود باقی مانده اند (پیکان سبز).

Slide Code: 619650-6

کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – قسمتِ کوچکی از سمت راست این تیغه بافت نسبتاً سالمتری دارد و برای مطالعه کورتکس مناسب است.

Slide Code: 619650-6

کلیه جونده – رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – جسمکهای مالپیگی سالمی که در محل خود باقی مانده اند به همراه بافتهای اطراف حاوی همۀ اجزاء قابل مطالعه هستند. کپسول بومن، بافت پوششی سنگفرشیِ لایۀ جداریِ کپسول، بافت مکعبی سادۀ لوله های دور و نزدیک، سلولهای مزانژیال و پایک دارد، قطب ادراری و قطب عروقی قابل تشخیص و مطالعه هستند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *