جزئیات میکروسکوپی نخاع

 

بافت شناسی نظری > بافت عصبی > نخاعnervous-fig4-large

شکل ۴- نخاع؛ شمارۀ ۱؛ یک نورونِ حرکتی بزرگ در شاخ قدامی نخاع. استطالۀ بزرگی از حیاط هسته به سمت مرکز نخاع کشیده شده. دور حیاط هسته منطقۀ سفیدی دیده می­شود که نتیجۀ “دستکاری” یا آرتیفکت است. شمارۀ ۲؛ قنات مرکزی سلول­های مکعبی مژکدار اپاندیمی. شمارۀ ۳؛ سلول­های گلیال، هستۀ آنها سیتوپلاسمی بسیار کوچکتر از نورون­ها دارند. در مادۀ سفید بیشتر هسته­‌های کوچک که گاهی هم به صورت یک صف قرار می­گیرند متعلق به الیگودندروسیتها هستند. شمارۀ ۴؛ قسمتی از سخت شامه که به خاطر “دستکاری از نخاع جدا شده. شمارۀ ۵؛ نرم شامه، که از سطح نخاع جدا شده با پیکان مشخص شده است.شمارۀ ۶؛ در پایین و راست، قسمتی از مادۀ سفید نخاع و در بالا و چپ مقطع عرضی از یک ریشک نخاعی دیده می­شود که به وسیلۀ نرم شامه از هم جدا شده­ اند.

رنگامیزی هماتوکسیلین ائوزین،  نخاع موش آزمایشگاهی سفید بزرگ،. تهیه شده در کارگاه فرزاد. ۱۳۹۲


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *