سیناپس

 

nervous-fig-2-large

سیناپس: انتقال پیام میان دو نورون بسیار شبیه به انتقال پیام از یک نورون به یک تار عضلانی است. در این شکل طرح شماتیکِ سیناپس نورون – عضله دیده می­شود. در حالت استراحت و قبل از وصول پتانسیل عمل به انتهای آکسون، نافه (وزیکول) های زیادی در انتهای آکسون نزدیک به تراکم سیناپسی وجود دارند که آکنده از نوروترانسمیتر (در اینجا استیل کولین) هستند. برخی از این نافه­ ها تقریباً به غشای انتهای آکسون چسبیده ­اند و آمادۀ تخلیۀ محتوای خود به فضای سیناپسی هستند. ۱) وصول پتانسیل عمل به انتهای آکسون، موجب می­شود که کانالهای کلسیمی حساس به ولتاژ دروازه­ های تعبیه شده در خود را به روی کلسیم خارج سلولی باز کنند و به این ترتیب ۲) غلظت کلسیم ناگهان در انتهای آکسون بالا می ­رود. ۳) کلسیم به پروتئینی به نام سیناپتوتاگمین، که روی نافه ها کار گذاشته شده می­ چسبد و ۴) این موجب می­شود که غشاء نافه­ ها به غشاء آکسون جوش بخورد و استیل کولین به شکاف سیناپسی سرازیر شود. ۵) اتصال استیل کولین به عنوان نوروترانسمیتر به گیرنده ­های اختصاصیِ موجود در کانالهای یونیِ غشاء سلولِ پس-سیناپسی، موجب می­شود که ۶) این کانالها راه را برای عبور یونها باز کنند. این کانالها اختصاصاً به استیل کولین حساس هستند و اختصاصاً عبور یونهای سدیم را به داخل سلول پس-سیناپسی آزاد می­کنند. ورود سدیم به داخل سلول، پتانسیل غشای در این منطقه را تغییر می­دهد و اگر مقدار این تغییر به حد آستانه برسد، ۷) پتانسیل عمل ایجاد می­شود و به همۀ غشاء سلول منتشر می­شود. ۸) استیل کولینهای آزاد شده در شکاف سیناپسی، یا توسط غشاء نورونِ پیش-سیناپسی بازجذب می­شوند یا توسط آنزیم استیل کولین استراز، تغییر شکل داده، بی خاصیت می­شوند. بازماندۀ غشاء نافه ­ها دوباره توسط سازوکارهای جسم سلولی تبدیل به نافه ­های نوِ حاویِ نوروترانسمیتر می­شوند.


Comments

سیناپس — ۲ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *