۶۱۹۵۳۶-۱

تیغۀ میکروسکوپی دیوارۀ کیسۀ صفرا– مناسب برای درس “بافت پوششی” و درس “کیسۀ صفرا”

slide code: 619536-1

همۀ لایه های کیسۀ صفرا در این تیغه قابل مطالعه است. این برش به صورت یک قوس روی تیغه مستقر شده است. مخاطه و فضای داخلیِ کیسۀ صفرا در سمت محدّب (پیکان سبز) و سروزا در سمت مقعّر(پیکان زرد) قرار گرفته است. در حالت طبیعی و زنده این قوس برعکس است اما کلاژن موجود در بافت پیوندی بیش از بقیۀ بافت تحت تأثیر روندهای تهیۀ بافت دچار کشیدگی شده و این منظرۀ را به وجود آورده است. مستطیل سفید قسمتی است که در این صفحه مطالعه شده است.

این تیغه توسط سودابه هوشیاری تهیه شده است و توضیحات از احمد محبی آشتیانی است.

slide code: 619536-1

دیوارۀ کیسۀ صفرا– رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۱۰ برابر – لایه های اپیتلیومِ مخاطه، لامینا پروپریای مخاطه، لایۀ عضلانی و سروزا ی ضخیم (پیکانهای سیاه) به همراه عروقی که در آن در جریان هستند (پیکانهای قرمز) در این تصویر قابل مشاهده هستند. پر سلول بودنِ لامینا پروپریا در همین بزرگنمایی هم قابل مشاهده است. بسیاری از این سلولها، سلولهای التهابی هستند. در سمت راست تصویر تجمعی از سلولهای التهاب مزمن در مخاطه وجود دارد که پدیده ای پاتولوژیک است.

قسمت محاط در مستطیل را با بزرگنمایی بالاتر در تصویر زیر ببینید.

slide code: 619536-1

دیوارۀ کیسۀ صفرا– رنگامیزی هماتوکسیلین و ائوزین – بزرگنمایی عدسی شیئی: ۴۰ برابر – اپیتلیوم و لامینا پروپریا از مخاطه و قسمتی از لایۀ عضلانی در این تصویر دیده میشود. اپیتلیوم فقط از یک نوع سلول تشکیل شده است. سلولهای اپیتلیوم، استوانه ای(یا منشوری) هستند. هستۀ آنها، بیضوی، در راستای طولِ سلول، و در نزدیکی قاعده مستقر هستند. مرز بین لامینا پروپریا و قاعدۀ سلولهای اپیتلیوم، محل استقرار غشاء پایه (basal membrane) است. لبۀ مسواکی (brush border) به صورت یک خط پررنگ در منطقۀ رأسیِ سلول اپیتلیوم دیده میشود اما پرزکها قابل تمایز نیستند. لبۀ مسواکی، سیتوپلاسم ائوزینوفیل و فضاهای میان سلولیِ متسِع موجود درقاعده برخی از سلولها (پیکانهای آبی) همچنین عروق متعدد کوچک و بزرگ (پیکانهای قرمز) انعکاسی از کارکرد جذبی این اپیتلیوم هستند. در این تصویر دو ساختارشبیه به غده در میانۀ لامینا پروپریا دیده میشوند (پیکانهای سیاه). اینها مقطع عرضی فرورفتگیهای مخاطه هستند. کیسۀ صفرا غده ندارد مگر در گردن. لامینا پروپریا پُرسلول است. بسیاری از اینها، سلولهای دستگاه ایمنی هستند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *