معنی واژۀ “مخاط”

مخاط کلمه­‌ای است که از زبان عربی به زبان فارسی وارد شده و چند صد سال است که در زبان فارسی مورد استفاده قرار گرفته است. احتمال زیادی وجود دارد که این کلمه از زبان یونانی وارد زبان عربی شده … Continue reading