بافت شناسی/آسیب شناسی

دو تصویر فوق هر دو از یک بافت و از یک موجود زنده تهیه شده‌اند. تفاوت‌های این دو منظره را می‌توان به آسانی تشخیص داد. در سمت راست، بافت طبیعی عضلۀ سینۀ ماکیان دیده می‌شود.تارهای عضلانی به طور طبیعی در … Continue reading

تصویر کلیه

سلولها در بافت‌ها به وسیلۀ تارها و مایع میان بافتی حمایت می‌شوند تا به نحو مناسب با هم ارتباط داشته باشند و در کنار هم قرار بگیرند. یک بافت از سلول‌های متنوع تشکیل شده. در عکس بالا در مرکز عکس … Continue reading

آناتومی رگها در پاپیروس ابرز

آناتومی رگها در پاپیروس ابرز پاپیروس ابرز را می‌توان قدیم ترین متن پزشکی دانست. نسخه‌ای که اینک به دست ما رسیده سه هزار و پانصد سال پیش نوشته شده در حالی که نویسندۀ مصریِ این متن ادعا کرده که آن را از … Continue reading